Jij + Ik = Wij

“Liefde!” zegt Coach Mark tijdens een gesprek. “Je weet wel Barb, daar worden liedjes over geschreven en films over gemaakt!” Ik trek mijn rechter wenkbrauw op, frons mijn voorhoofd. “Owwww…. is dat wat ze daar mee bedoelen…

…Maar zij wist eigenlijk niet wat liefde inhield,
wist slechts wat zij in sprookjesboeken zag.
Zij dacht het nooit te zullen ervaren,
door wat er in ’t verleden lag.

“Liefde, was dat dan echt een woord,
begreep men de betekenis ervan dan echt?
Of is het woord vrij interpreteerbaar,
maar net waar jij de nadruk legt?

De eerste stappen die zij zette,
vol spanning elke keer als zij hem zag.
Zoekend naar de bevestiging,
van dat wat voor haar lag.

Was dit dan haar nieuwe wereld,
was dit pad dan haar nieuwe grond?
Kon er dan echt een vrouw ontstaan,
uit waar eerst een meisje stond?

Ze moest leren te vertrouwen,
op de waarde die zij bezat.
onzekerheid en voorzichtig zijn,
door hem dat ze ’t vergat.

Ze dacht na en pakte toen haar pen,
want schrijvend begreep zij zichzelf onbevreesd
Glimlachend, klaar voor de volgende stap,
bij haar eigen woorden die zij later leest:

“Ik koester en bescherm het,
zo breekbaar nog, zo echt, zo puur, zo klein,
Dat Ik niet alleen Ik meer ben,

maar ook een deel van Wij mag zijn…”